Διεύθυνση

Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
Hl. Nikolaus von Myro
Esplanade 38,
85049 Ingolstadt
(Είσοδος από το πλάι "Finanzamt")

Τηλέφωνο

ηγούμενος
ιερεύς Ilya Deev
0177 32 80 459
(Ρωσικά και Γερμανικά)